NOMS DELS 4 CANDIDATS A VOCALS PER A LA JUNTA DIRECTIVA D' ASEMA

ImprimirImprimir en PDF

Els 4 candidats per a vocals de la Junta Directiva que seran elegits per votació  en  la Asamblea General Extraordinaria a celebrar el dia 26 de Novembre de 2009 son:

               - Antonio Pol Pol (Electro Inyección Sa Pobla S.L)

               - Miquel Bordoy Quintana (Sam Automoción S.L)

               - Manuel Gil Ortiz (Electric Auto Gil, C.B)

               -Guillermo Barceló Cardell (Autoelectric Barceló S.L)

Sense definir